Charles De Geer, entomologist

Nässelfjäril med sin värdväxt målad av Charles De Geer på 1750-talet. Uppsala universitetsbibliotek.