Charles De Geer, entomologist

I tusch ritade insekter av Charles De Geer; förlagor till graverade illustrationer i del 3 av Mémoires. Uppsala universitetsbibliotek.