Föreningens styrelse

Styrelsen för Leufsta & Cahmanorgelns Vänner har sedan årsmötet 26 maj 2018 följande sammansättning:

Ordförande

Yvonne Berger

Flottskär 110

819 65 Hållnäs

070-645 32 17

yvonne.b.berger@gmail.com

Vice ordförande, samordnande sekreterare

Lars Ekholm

Sankt Olofsgatan 22 B

753 11 Uppsala

0734-22 22 15

lars.v.ekholm@telia.com

Skattmästare

Hans-Erik Carlsson

Fagerviken 115

819 63 Hållnäs

0294-231 67, 073-248 45 99

hans-erik.carlsson@home.se

Övriga ledamöter

Martin Agell

Gyllenstiernsgatan 12

115 26 Stockholm

070-585 55 57

martin.agell@agell.se

Erik Hamberg

Walleriusvägen 9

752 36 Uppsala

070-530 62 25

erik.n.a.hamberg@gmail.com

Lars-Gösta Hellberg

Vidväg 106

81961 Skärplinge

0294-101 90, 070-355 79 54

blghellberg@yahoo.se

Mathias Kjellgren

Öringevägen 54

135 49 Tyresö

070-397 15 00

mathias.kjellgren@yahoo.se

Barbro Nyberg

Stora Gatan 48

819 66 Lövstabruk

070-6765994

barbro.a.nyberg@gmail.com

Carl Thunbergs väg 3

16969 Solna

Tomas Pettersson

070-573 82 90 

Suppleant

Lise-Lotte Giertta

Kungsholms Strand 177

112 48 Stockholm

070-722 55 22

liselottegiertta@yahoo.se