Föreningens styrelse

Styrelsen för Leufsta & Cahmanorgelns Vänner har sedan årsmötet 26 maj 2018 följande sammansättning:

 • Ordförande: Yvonne Berger, Hållnäs och Spanien
  tel +46706453217 / +34951196538
 • Vice ordförande och sekreterare: Lars Ekholm, Uppsala
  tel +46734222215
 • Skattmästare: Hans-Erik Carlsson, Fagerviken
  tel +46732484599
 • Ledamöter:
  Erik Hamberg, Uppsala
  Lars-Gösta Hellberg, Skärplinge
  Mathias Kjellgren, Tyresö
  Martin Agell
  Tomas Pettersson, Lövstabruk
  Lennart Ericsson, Stockholm
 • Suppleanter:
  Lise-Lotte Giertta, Stockholm
  Barbro Nyberg, Lövstabruk