Verksamhet

Föreningen har två egna årligen återkommande arrangemang, dels en offentlig konsert i samband med föreningens årsmöte i maj och dels Cahmandagarna under ett veckoslut i augusti.
Cahmandagarna kretsar som sig bör runt den berömda orgeln. Minst en av dagarna utgörs av orgelkonsert med framstående svenska och internationella organister, medan den andra även kan bjuda på olika ensembler med repertoar anpassad till brukets storhetstid.

Utöver konserterna kan föreningen bland annat arrangera olika utställningar i Leufsta. En viktig del av verksamheten är utgivning och försäljning av böcker, av inspelningar med 1700-talsmusik ur bibliotekets samlingar samt av kort och presentföremål.

Ett exempel på vår verksamhet är förvaltandet av Louis de Geers generösa födelsedagsgåva, vilken resulterat i restaureringen av Hertha Hillfons äreminne över Leufstas smeder samt en minnestavla över brukets historia.

Föreningen samarbetar med Stiftelsen Leufsta, Bruksarkivet och andra föreningar i Lövstabruk samt med Tierps Pastorat.