Allan Lundvall in memoriam

Allan Lundvall 21 augusti 2016

Foto: Helén Rangsmo Lundvall

Allan Lundvall, föreningens förste hedersmedlem, avled den 4 december 2016

Allan har under många år och under flera perioder varit ledamot i föreningens styrelse, bland annat som skattmästare.

Allan kom som helt ung till Lövstabruk för att bli gårdsmästare. Han skulle bli bruket trogen under resten av livet och engagerade sig i såväl vården av miljön som kulturen i alla former. Allan medverkade också i arbetet att utveckla Lövstabruk som besöksmål. Hans kunskaper om bruket och dess historia och hans sunda förnuft bidrog till ett gott resultat. Lövstabruk har ju kommit att bli en kulturmiljö och ett besöksmål av internationell klass.

Allans musikintresse innefattade såväl att traktera den egna fiolen i Leufsta spelmän som konserterna på Cahmanorgeln med klassiskt och jazz, som föreningen arrangerade, och de olika CD-inspelningarna.

Till Allan Lundvalls minne förbereder föreningen en CD-inspelning i Lövstabruks kyrka med musik ur 1700-talsmusikalierna i Leufstabiblioteket med hovsångerskan, sopranen Elin Rombo och gruppen Rebaroque. Föreningen tar tacksamt emot Ditt bidrag till CD:n på bg 479-4780 ”Till Allans minne”.

Vi kommer att sakna Allan och minns honom med glädje och tacksamhet.

Yvonne Berger
ordförande
Leufsta & Cahmanorgelns Vänner