Ätten de Geer och Hertha Hillfon – invigning 21 augusti 2016

Av Karl Johan Eklund

På sin 70-årsdag firades Louis de Geer genom att hans anförvanter och vänner skänkte pengar till Leufsta & Cahmanorgelns Vänner. Sammantaget blev det ett stort belopp. Det bestämdes att pengarna skulle användas till att restaurera Herta Hillfons konstverk i herrgårdsparken och till att låta göra en minnestavla med de viktigaste punkterna i ätten de Geers och brukets historia.

Under våren 2016 genomfördes såväl restaurering som tillverkning av minnestavlan och den 21 augusti var det dags att manifestera både det ena och det andra. Louis de Geer, f.d. gårdsfogden Allan Lundvall, initiativtagare, och f.d. länsantikvarien Karl Johan Eklund medverkade liksom Lövstabygdens spelmän.

Minnestavlans text:

Lövstabruk anlades av kronan i början av 1600-talet
Med tiden blev bruket landets största producent av stångjärn

År 1627 arrenderar och 1643 köper Louis De Geer Lövsta
Bruket kom därefter att gå i arv inom ätten de Geer fram till våra dagar

År 1917 säljs bruksverksamheten till Gimo-Österby AB
Familjen de Geer behåller godset

År 1926 lägger Gimo-Österby ned järntillverkningen
Verksbyggnaderna rivs

År 1978 avlider Carl de Geer
Fideikommisset upplöstes och sonen Louis ärvde Lövsta

Är 1986 skänker Louis de Geer herrgården med park
och tillhörande byggnader till Stiftelsen Leufsta
för att för all framtid bevaras och visas för allmänheten

År 1997 övertar Statens Fastighetsverk ägandet och förvaltningen
av park och byggnader

Föreningen Leufsta och Cahmanorgelns Vänner 2015