K Gunnar Götestam in memoriam

K Gunnar Götestam

Vår hedersmedlem K Gunnar Götestam avled den 14 december.

K Gunnar flyttade för nästan 40 år sedan med sin familj till Trondheim, där han verkade som professor i psykiatri. Ett stort intresse var musik och orglar och han kunde själv spela orgel.

K Gunnar var ordförande för Sällskapet Cahmans Vänner i åtta år. Han såg snart fördelarna med att gå samman med Föreningen Leufsta Vänner och var den drivande kraften bakom bildandet av Föreningen Leufsta och Cahmanorgelns Vänner 2008.

Jag hoppas och tror att K Gunnar gladde sig över allt den gemensamma föreningen åstadkommit; utgivande av flera kritikerrosade CD-skivor, böcker och många konserter av internationell klass, alltid med orgeln i centrum.

Vi minns K Gunnar Götestam med glädje och tacksamhet.

Yvonne Berger
ordförande
Leufsta & Cahmanorgelns Vänner