MaryAnn Olarsbo in memoriam

maryann-olarsbo

Foto: Anita Whitmarsh

MaryAnn Olarsbo avled den 27 december.

MaryAnn var en eldsjäl i ordets bästa bemärkelse.
Hennes största intresse och livsverk skulle bli Arkivet och hennes högsta önskan var, att det skall kunna drivas vidare.

MaryAnn lämnar med sin varma och positiva personlighet och sina stora kunskaper om brukets och bygdens historia ett stort tomrum efter sig.

Du kan hedra MaryAnns minne genom en gåva till ”MaryAnns fond för Arkivets vård”,
pg 438878-1, Lövsta Bygderåd.

Vi minns MaryAnn Olarsbo med glädje och tacksamhet.

Yvonne Berger
ordförande
Leufsta & Cahmanorgelns Vänner