Leufstas historia

Leufsta & Cahmanorgelns Vänner har ambitionen att på vår hemsida beskriva olika sidor av Lövstabruks spännande och intressanta historia. Vad kan då vara naturligare än att inleda detta företag med en artikel om Järnet?
Redaktör för Leufstas historia är Karin Monié och Erik Hamberg.

Här följer en innehållsförteckning med länkar till avsnitten:

Herrgårdsparken i augusti. I bakgrunden kyrkan med klockstapel, Stora Magasinet och Värdshuset. - Foto Gunnar Larsson.

Herrgårdsparken en augustikväll. I bakgrunden kyrkan med klockstapeln, Stora Magasinet och Värdshuset. – Foto Gunnar Larsson.