Hela sommaren – Utställning

Boere Danssen

Utställning i Bruksarkivet 16 maj – 16 augusti 2015
I samarbete med Lövsta Bygderåd och Bruksarkiv.

Utställning med noter från 1700-talsbiblioteket

I Bruksarkivet, mittemot kyrkan, 1 tr upp, ingång från gården mot Västra gatan
Öppet hela sommaren 16 maj – 16 augusti
onsdagar och torsdagar kl 10 – 15
8-9 augusti (Cahmandagarna) 12-15
10-15 augusti (Vallonbruksveckan) 10-15

För grupper och övriga tider, kontakta Turistinformationen, tel 0294-310 70.

Bruksarkivet från Stora Gatan

Bruksarkivet från Stora Gatan

Utställningen invigdes 16 maj med tal av överbibliotekarien Lars Burman, Uppsala Universitetsbibliotek.

Bl a visas noterna till Kyrko-musique på påskdagen 1757 tillägnad ”nådige herrskapet De Geer”, komponerad av medlemmen i tronföljaren Adolf Fredriks hovkapell, sedermera hovorganisten och Kungl. Musikaliska Akademiens förste bibliotekarie, Henrik (Hinrich) Philip Johnsen (1717-1779). Verket finns inspelat på föreningens CD The Musical Treasures of Leufsta Bruk II.

Attribut från tiden, såsom kläder från Skansens Klädkammare, kopior av Jean Eric Rehns porslin, porträtt och instrument ingår också i utställningen.

I samband med arbetet med noterna till konserten Swinging the Classics, skrev Ulf
Johansson Werre ner en del tankar och reflexioner över barockens kompositörer och deras arbetssätt. Dessa visas på utställningen.

Som ljudkuliss fungerar, förstås, Drottningholms Barockensembles inspelningar i
Lövstabruks kyrka av noterna, The Musical Treasures of Leufsta Bruk I & II. Dessa
två CD kan köpas på utställningen.

Dräkterna har ställts till förfogande av Skansens klädkammare och kopior av notmaterialet av Uppsala Universitetsbibliotek.

Vi tackar våra sponsorer:
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
ICA Torget, Skärplinge
Landstinget, Kultur och bildning
Sensus
Uppsala universitet
Tierps kommun, Kultur och Fritid
Tierps pastorat

20150629_115532 Sommarutställning 20150629_115613 Sommarutställning

20150629_120019 Sommarutställning20150629_115510 Sommarutställning20150629_115751 Sommarutställning