Program 2017

Välkomna till ett nytt, spännande år med Leufsta och Cahmanorgelns Vänner!

Leufsta & Cahmanorgelns Vänner har i år äran och nöjet att presentera ett program, som bland annat innefattar en Konsert till H. M. Konungens ära 20 augusti i närvaro av Kungaparet.

Lördagen den 20 maj

Verksamhetsåret inleds med en mängd aktiviteter – föreningens årsmöte, gemensam lunch för årsmötesdeltagarna, vernissage för utställning i Bruksarkivet och orgelkonsert med Torgerd Riben i kyrkan.

Årsmötesarrangemang för föreningens medlemmar

Du, som är intresserad, är naturligtvis mycket välkommen som medlem i föreningen!

  • 10.30 Samling i Orangeriet, kaffe mm
  • 11.00 Årsmöte (kallelse och övriga handlingar kommer tre veckor före sammanträdet)
  • 12.30 Lunch i Herrgården, mat från Värdshuset. Pris 200 kronor per person. Hedersgäster blir Göran Blomberg, 80 år, med gäst.

Kl 14.00  Vernissage i Bruksarkivet – 

”Naturvetenskap, samhällskritik och erotik – ett urval böcker ur Charles De Geers bibliotek på Leufstabruk”

Invigning av sommarutställningen till minne av MaryAnn Olarsbo i Bruksarkivet ”Naturvetenskap, samhällskritik och erotik – ett urval böcker ur Charles De Geers bibliotek på Leufstabruk”.
Läs mer om utställningen!

Kl 15.00  Konsert i kyrkan med organisten Torgerd Riben

Orgelkonsert i kyrkan med musikdirektör Torgerd Riben vid Cahmanorgeln.
Entré: 190 kronor
Biljetter: Boka Uppland eller i kyrkan 1 tim före konserten
Läs mer om konserten!

Cahmandagarna

äger i år rum den 19 – 20 augusti i Lövstabruks kyrka och är, som framgår nedan, i år alldeles särskilt högtidliga.

Lördagen den 19 augusti

Kl 15.00  Orgelkonsert till minne av Gunnar Götestam med organisten Mathias Kjellgren

Konsert i Lövstabruks kyrka till K Gunnar Götestams minne med stockholmsorganisten Mathias Kjellgren, som gästade oss även sommaren 2016.
Entré: 190 kronor
Biljetter: Boka Uppland eller i kyrkan 1 tim före konserten
Läs mer om konserten!

Söndagen den 20 augusti

Kl 15.00  Festkonsert till H. M. Konungens ära i Lövstabruk

Vår förening har vid ett flertal tillfällen kommit i åtnjutande av bidrag ur ”Kungafonden”, Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, till våra olika projekt, senast boken Johan Niclas Cahman och orgeln i Leufsta Bruk förra året.

Med anledning av detta och i samband med Konungens jämna födelsedag förra året ville vi bjuda in Kungaparet till konsert i Lövstabruks kyrka.

Med glädje har vi tagit emot svaret från hovet, som meddelar att Deras Majestäter gärna närvarar vid konserten.

Entré: 350 kronor

Köp biljetter via Ticketmaster (avgift 30 kronor tillkommer)

  • genom ticketmaster.se
  • eller Ticketmaster 077-1707070 – för Dig som behöver rullstolsplats eller inte använder internet.

Ett begränsat antal biljetter kommer även att kunna köpas på Turistbyrån i Lövstabruk när den öppnar inför sommaren.

Observera att platserna måste vara intagna kl 14.45!
Observera också att biljetter inte kan köpas vid kyrkan!

 

Läs mer om Festkonsert till H. M. Konungens ära!