Utgivning

En viktig del av föreningens verksamhet är utgivning och försäljning av böcker, av inspelningar med 1700-talsmusik och med Cahmanorgeln ur bibliotekets samlingar samt av kort och presentföremål.

Böcker och CD-skivor finns till försäljning i Turistinformationen i Lövstabruk, tel 0294-310 70, och på Herrgården i samband med visningar. Några artiklar kan beställas via formulär under respektive artikel.

Medlemmar i Leufsta & Cahmanorgelns Vänner erhåller rabatter. Välkommen som medlem!

För ytterligare information vänligen kontakta Hans-Erik Carlsson, tel 073-248 45 99, eller använd formuläret nedan.