Ädle och Höglärde Herr Archiater

Författare Thomas Tottie
Utgiven i samarbete med Stiftelsen Leufsta 2007
64 sidor (inkl bilaga med de Geers 18 brev till Linné)
50 kronor

_Ädle och Höglärde

_Ädle och Höglärde b