En liten bok om Lövstabruk

Lövstabruks herrgård

Som framgår av denna hemsida har Karin Monié och Erik Hamberg författat sammanlagt tio kulturhistoriska essäer kring Lövstabruk. Föreningen började översätta en del av dessa till franska och tyska, avsedda för hemsidan. Samtidigt föddes idén att ”skala upp” dessa ansträngningar. Föreningen sökte hos Jordbruksverket om medel för att dels fullfölja översättningarna till tyska, franska och engelska, dels föra samman dessa med de svenska grundtexterna till en trycksak av måttligt omfång, avsedd för nyfikna och vetgiriga turister av olika nationaliteter. Boken skulle också innehålla för ändamålet lämpliga fotografier. Som administrerade myndighet beviljade Länsstyrelsen i Uppsala län i november 2017 ett anslag om högst 95 538 kr för detta projekt, med en förutsatt egenfinansiering om 10 616 kr. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet 2014 – 2020. Detta stöd finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Denna utmärkta och vackra bok om drygt 100 sidor, med essäer om Leufsta inom olika områden, på franska, tyska, engelska och svenska, och med ett stort antal nytagna foton, kan köpas på Turistbyrån i Lövstabruk, vid visningar i Herrgården och vid föreningens arrangemang. Boken kostar 100 kronor och kan även beställas via formuäret här nedan.

Här hittar du ett informationsblad om boken: En ny bok om Lövstabruk

Här kan du beställa boken (porto tillkommer):