Johan Niclas Cahman och orgeln i Leufsta bruk

Författare Axel Unnerbäck, Karl Johan Eklund m fl
Utgiven 2016
288 sidor
275 kronor

Cahman omslag

I Leufsta bruks kyrka i norra Uppland finns en av landets märkligaste orglar. Den stod färdig 1728 i den då alldeles nybyggda brukskyrkan. Orgeln är ovanligt stor, 28 stämmor fördelade på huvudverk, ryggpositiv och två pedaltorn och är ett mästerverk ur musikalisk, teknisk, arkitektonisk och konstnärlig synpunkt.
Den är byggd av Sveriges mest framstående och produktive orgelbyggare under 1700-talet, Johan Niclas Cahman. Av hans många större orgelverk är orgeln i Leufsta den enda som bevarats i relativt oförändrat skick till vår tid. Den ger oss den unika möjligheten att få uppleva barockens musik och klangvärld och det i ett sällsynt
välbevarat kyrkorum från samma tid. Orgelbyggaren Johan Niclas Cahman och hans mästerverk, orgeln i Leufsta bruks kyrka, presenteras i denna rikt illustrerade bok.

Huvudförfattaren Axel Unnerbäck, tidigare antikvarie vid Riksantikvarieämbetet, ger en utförlig biografi över den berömde orgelbyggaren och hans verk samt en detaljrik framställning av orgelns historia genom tiderna. Här publiceras också den omfattande
dokumentation av Leufsta bruks orgel som på 1990-talet utfördes av orgelspecialisten Carl-Gustaf Lewenhaupt. Artiklar av Göran Blomberg, Wilhelm Monié och Birgitta Östlund Weissglas belyser orgelns användning och betydelse som levande kulturarv. Bokens redaktör, Karl Johan Eklund, skildrar i en inledande artikel den unika bruksmiljön, tillkommen samtidigt som kyrkan och orgeln.

Boken ges ut av Föreningen Leufsta & Cahmanorgelns Vänner,
www.leufstacahman.com och den omfattar 288 sidor.

Boken kan beställas från Leufsta Bruksarkiv
via e-post, info@leufstabruksarkiv.se, eller via nedanstående formulär.
Boken skickas mot faktura och frakt tillkommer med 45 kronor (för ett ex av boken).

Boken kan även inhandlas på Carolina Rediviva i Uppsala och i bokhandeln.
Ladda gärna ner informationsbladet som pdf-fil: Cahman, infobroschyr.