Louis de Geer – hans liv och verk

Författare E W Dahlgren 1923
Faksimilutgåva i två delar (totalt 604 sidor) utgiven med inledning av György Nováky 2002
Bokförlaget Atlantis i samarbete med Föreningen Leufsta Vänner

Louis de Geer