En liten bok om Lövsta

Lövstabruks herrgård

Som framgår av denna hemsida har Karin Monié och Erik Hamberg författat sammanlagt elva kulturhistoriska essäer kring Lövstabruk. Föreningen började översätta en del av dessa till franska och tyska, avsedda för hemsidan. Samtidigt föddes idén att ”skala upp” dessa ansträngningar. Föreningen sökte hos Jordbruksverket om medel för att dels fullfölja översättningarna till tyska, franska och engelska, dels föra samman dessa med de svenska grundtexterna till en trycksak av måttligt omfång, avsedd för nyfikna och vetgiriga turister av olika nationaliteter. Boken skulle också innehålla för ändamålet lämpliga fotografier. Som administrerade myndighet beviljade Länsstyrelsen i Uppsala län i november 2017 ett anslag om högst 95 538 kr för detta projekt, med en förutsatt egenfinansiering om 10 616 kr. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet 2014 – 2020. Detta stöd finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Arbetsläget i augusti 2018 är att samtliga texter nu föreligger på de tre språken. För en del av essäerna har det gällt översättningar som avser innehållsmässiga anpassningar i grundtexterna. För ändamålet nytagna fotografier har tagits. Produktionen av boken genomförs under hösten 2018, med sikte på att den ska kunna föreligga vid årsskiftet.