En liten bok om Lövsta

Lövstabruks herrgård

Som framgår av denna hemsida har Karin Monié och Erik Hamberg författat sammanlagt elva kulturhistoriska essäer kring Lövstabruk. Föreningen började översätta en del av dessa till franska och tyska, avsedda för hemsidan. Samtidigt föddes idén att ”skala upp” dessa ansträngningar. Föreningen sökte hos Jordbruksverket om medel för att dels fullfölja översättningarna till tyska, franska och engelska, dels föra samman dessa med de svenska grundtexterna till en trycksak av måttligt omfång, avsedd för nyfikna och vetgiriga turister av olika nationaliteter. Boken skulle också innehålla för ändamålet lämpliga fotografier. Som administrerade myndighet beviljade Länsstyrelsen i Uppsala län i november 2017 ett anslag om högst 95 538 kr för detta projekt, med en förutsatt egenfinansiering om 10 616 kr. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet 2014 – 2020. Detta stöd finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Arbetet med boken har nu nått så långt att texter och bilder bearbetas av en grafisk formgivare. Boken kommer att omfatta drygt 90 sidor och vara illustrerad med ett 30-tal foton, äldre och yngre. I god tid före jul kommer den, om allt går som planerat, att komma från tryckeriet och finnas att köpa på julmarknaden i Lövstabruk.

Här hittar du ett informationsblad om boken: En ny bok om Lövstabruk