En liten bok om Lövsta

Lövstabruks herrgård

Som framgår av denna hemsida har Karin Monié och Erik Hamberg författat sammanlagt tio kulturhistoriska essäer kring Lövstabruk. Föreningen började översätta en del av dessa till franska och tyska, avsedda för hemsidan. Samtidigt föddes idén att ”skala upp” dessa ansträngningar. Föreningen sökte hos Jordbruksverket om medel för att dels fullfölja översättningarna till tyska, franska och engelska, dels föra samman dessa med de svenska grundtexterna till en trycksak av måttligt omfång, avsedd för nyfikna och vetgiriga turister av olika nationaliteter. Boken skulle också innehålla för ändamålet lämpliga fotografier. Som administrerade myndighet beviljade Länsstyrelsen i Uppsala län i november 2017 ett anslag om högst 95 538 kr för detta projekt, med en förutsatt egenfinansiering om 10 616 kr. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet 2014 – 2020. Detta stöd finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Det är med stor glädje, som vi nu, i början av december 2018, kan berätta att En liten bok om Lövstabruk nu kommit från tryckeriet. Denna utmärkta och vackra bok om drygt 100 sidor, med essäer om Leufsta inom olika områden, på franska, tyska, engelska och svenska, och med ett stort antal nytagna foton, kommer att presenteras och säljas i Orangeriet och på Herrgården under Lövstas julmarknad den 8 och 9 december 2018. Boken kostar 100 kronor.

Här hittar du ett informationsblad om boken: En ny bok om Lövstabruk

Här kan du beställa boken (porto tillkommer):