Om föreningen

Enligt Föreningen Leufsta och Cahmanorgelns Vänners stadgar skall årsstämma hållas före juni månads utgång. På grund av rådande förhållanden, åberopar styrelsen force majeure.

ÅRSSTÄMMAN äger rum söndagen den 16 augusti kl 11.00 i Orangeriet i herrgårdsparken, Lövstabruk.
Efter stämman intages gemensam lunch till självkostnadspris på Wärdshuset.
Vi tittar in i det nyrenoverade 1700-talsbiblioteket kl 14.00.
Orgelkonsert med professor Juan Maria Pedrero kl 15.00 (se Program).

OBS! 23 MAJ INSTÄLLT
och utställningen uppskjuten till 2021.

LCV_annons-1 2020

 

lc-logo
Föreningen Leufsta & Cahmanorgelns vänner har bildats för att vårda vårt finaste arv från den svenska järnhanteringens och brukskulturens storhetstid – Lövstabruk i norra Uppland.

 

 

Det var Louis De Geer, finansman från Belgien, som på 1600-talet utvecklade Lövsta till landets största järnbruk. Han byggde upp ett helt imperium inom järnhanteringen och Sverige fick en plats på världskartan som industrination.

Efter ryssarnas härjningar år 1719 var praktiskt taget hela bruket nedbränt. Det arv vi vårdar är från 1700-talet. När bruket återuppbyggdes fick kyrkan en orgel signerad Johan Niclas Cahman – en riktig statussymbol. Med sitt originalverk från 1728 är den ett av norra Europas värdefullaste historiska instrument.

Cahmanorgeln

Arvet rymmer ytterligare en dyrgrip: biblioteket med landets kanske förnämsta boksamlingar från 1700-talet. Grunden till samlingen var tolv trälådor med böcker som Charles De Geer medförde när han som tonåring kom till Lövsta och tog över som brukspatron. För biblioteket ansvarar Uppsala universitetsbibliotek.

Du är välkommen som medlem i föreningen – läs mer här!

Föreningen stöds av Tierps kommun och Sensus samt
för översättning och utgivning av de historiska essäerna av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsuveckling